Právě přítomno

Přihlášení

51 registrovaných
38 Muž
12 Žena
0 dnes
0 včera
0 tento měsíc

Profil Pavel Krajíček

Stránka Pavel Krajíček

Pravé lidství

Můj cíl

Co já chci je čistá Bohoslužba a pravé lidství. Kde jedno z toho chybí, tam nemůže to druhé býti správné, neboť jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou. V tom spočívá cíl a smysl mého snažení. Jako kdysi Syn Boží se obracel se svým slovem na celé lidstvo, tak i já mířím svým úsilím nade všechna vyznání.

Chci přitom zaplnit všechny mezery, které až dosud zůstávaly v lidských duších jako nezodpovězené planoucí otázky a nedopřávaly klidu žádnému vážně přemýšlejícímu, jestliže poctivě hledal pravdu.

Z živoucích zákonů tohoto stvoření, nesoucích v sobě vůli Boha, ukazujíce Jeho velikost v nedotknutelnosti a nezměnitelnosti Božské Dokonalosti, přináším odpověď, která dovolí vzkřísit v lidských duších jasnost, klid a jistotu. S tím se probudí síla a také neotřesitelná odvaha budovat na troskách a ani v největší bídě nezklamat a zachovat si přitom to nejušlechtilejší smýšlení.
 
Každý člověk pak bude jako vědoucí působit v harmonii se zachvíváním sil celého vesmíru, což může přinést jen prospěch a rozkvět, pokud je lidští duchové nepokřiví a nepoužijí nesprávně.

Abdrushin

Kdo je to nebezpečný sektář?

Paradox dnešní doby je v tom, že skutečně nebezpeční sektáři a fanatici jsou ti, kdo svého Stvořitelé popírají: rozumáři a materialisté, tedy nemocní a ne zcela normální lidé a tím jsou vlastně i škůdci ve stvoření.

O tom není pochyb, neboť o tom svědčí dějiny a zřetelně o tom svědčí i přítomnost, kam tito fanatici, kteří paradoxně označují za fanatiky tu hrstku zbyvších normálních lidi, kam lidstvo skrz své choré mozky vedou.

Nebezpečný sektář je tedy ten, kdo jedná v rozporu se zákony stvoření a smyslem života. A to jsou dnes v první řadě rozumáři a materialisté.

Pavel Krajíček

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Informace

Pravé lidství tvoří křesťané, kteří svůj život usilují postavit na moudrosti

a hodnotách obsažených v knize Ve Světle Pravdy od Abdrushina.

Nové články

Datum 03/12/2016, 18:40 Francisco Candido Xavier
sebevrahSebevrah Andree Luise   Zapsal: Franciscu Candido Xavier   Naskýtá se nám zde jen nepatrný pohled do světa,...
370
Datum 01/12/2016, 10:02 Francisco Candido Xavier
zahrobi-a-reinkarnaceZáhrobí a reinkarnace Andree Luise   Zapsal: Franciscu Candido Xavier   Dobrá reportáž není jednouchou...
690
Datum 30/11/2016, 11:25 Leopold Engel
na-onom-sveteNa onom světě   vedení duše Projevování duše Leopoldu Engelovi   ***   Předmluva   Tento projev duše...
610
Datum 30/11/2016, 10:46 Roselis von Sass
kniha-soudu Kniha soudu   Roselis von Sass   Tato kniha má vzbudit touhu po Pravdě a také vést k Pravdě. Protože jen...
910
Datum 29/11/2016, 01:11 Sibyla
velke-proroctvi-sibyly-kralovny-ze-sabyVelké proroctví Sibyly královny ze Sáby       Část: Přijde doba úpadku Ženy sukní svých odloží a sukněmi...
930
Datum 15/11/2016, 19:28 Pavel Krajíček
vlazni-budou-vyvrzeni  Vlažní budou vyvržení       napsal: Pavel Krajíček     Tento článek je volným pokračováním dřívějšího...
4325
Datum 12/11/2016, 18:05 Pavel Krajíček
sekty-a-nejen-poselstvi-gralu  Sekty a nejen kolem Poselství Grálu       napsal: Pavel Krajíček     Kdo by neznal biblický výrok:...
1600

Fórum nové příspěvky

Nová videa - posledních 50

Co je společnost Pravé lidství?

  

  

 

Ústřední dílo společnosti Pravé lidství je kniha VE SVĚTLE PRAVDY - Poselství Grálu

  

 
Společnost Pravé lidství tvoří křesťané (mají přesvědčení o Ježíši Kristu jako Synu Božím), kteří v Abdrushinovi poznali Ježíšem zaslíbeného Ducha Pravdy. Viz slova Ježíše:
 
 
Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Jan 16, 13 - 14:
 
Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
 
 
Naším cílem je podporovat lidí, kteří poznali Slovo Pravdy, přinesené Duchem Pravdy Abdrushinem jako poslední pomoc pro lidstvo, které se odklonilo od Božích zákonů, být jim vzorem a oporou. Pomáhat těmto lidem, ale i hledajícím na cestě od víry k přesvědčení, což jediné vede k opravdové vnitřní přeměně a tím k pravému lidství a ke skutečné spáse. Z opravdového lidství může mít každý jen užitek, včetně státu.
 
 
 

Náhodné články

Novinky na e-mail

Odebírat

Vložte svůj e-mail

Svatý Boží soud

 

Plni zoufalství chopí se lidé ještě jednou té či oné falešné naděje, která ale rychle pohasne a nechá je opět samotné bloudit dále s prázdnýma rukama a hořkostí v srdci, až jim nakonec zůstane jen Slovo Poselství, které se vznáší nad nimi v paprscích jako zářící ostrov.

celý článek zde

 
 
Jednou začne konečné dění, které bylo oznámeno proroky a v Bibli. Začne strašlivou nemocí, která se objeví zcela náhle a během tří týdnů odstraní 2/3 lidí. 

Teprve potom lidstvo pozná, že stojí v soudu, dříve to nevědělo.

Až ti vlažní budou vyvrženi jak říká Kristus - teprve pak začne konečný boj. Pak bude stát poprvé přímo proti sobě Světlo a temno. A tento konečný boj bude trvat jen několik měsíců

celý článek zde

Povolaný český národ

 

Vy však, kdo pohodlně čekáte na splnění vznešených proroctví a počítáte s nimi, neklamte se! Kde se nejedná, tam se nemůže splniti ani nejlepší proroctví! „Čekání“ samo klade této možnosti kámen do cesty.

Abdrushin

celý článek zde

TOP diskutéři

Top přispěvatelé Příspěvky
Pavel Krajíček 330
Pravé lidství 87
Radek Unger 37
Michal Macháč 15
P.Z. 11
Jaro 8
VladdyBoy 5
Marten264 4
PetrIK 3
Martina P 3

Ktož jsú boží bojovníci

Ktož jsú boží bojovníci
a zákona jeho,
prostež od boha pomoci
a úfajtě v něho,
že konečně vždycky s ním zvítězíte.

Kristus vám za škody stojí,
stokráte viec slibuje,
pakli kdo proň život složí,
věčný život mieti bude,
blaze každému, kdož na pravdě sejde.

Tenť pán velíť se nebáti
záhubci tělesných,
velíť i život složiti
pro lásku svých bližních.

Protož střelci, kopinici
řádu rytieřského,
sudličníci a cepníci
lidu rozličného,
pomnětež všichni na Pána štědrého.

Nepřátel se nelekejte,
na množstvie nehleďte,
Pána svého v srdci mějte,
proň a sním bojujte
a před nepřáteli neutiekajte.

Dávno Čechové řiekali
a příslovie měli,
že podle dobrého pána
dobrá jiezda bývá.

Vy pakosti a drabanti
na duše pomněte,
pro lakomstvie a lúpeže
životóv netraťte
a na kořistech se nezastavujte.

Heslo všichni pamatujte,
kteréž vám vydáno,
svých hauptmanóv pozorujte,
retuj druh druhého,
hlediž a drž se každý šiku svého.

A s tiem vesele křikněte,
řkúc: Na ně, hr na ně !
Braň svú rukama chutnajte,
Bóh pán náš ! křikněte.