Právě přítomno

Přihlášení

47 registrovaných
36 Muž
10 Žena
0 dnes
0 včera
1 tento měsíc

Profil Pavel Krajíček

Stránka Pavel Krajíček

Pravé lidství

Můj cíl

Co já chci je čistá Bohoslužba a pravé lidství. Kde jedno z toho chybí, tam nemůže to druhé býti správné, neboť jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou. V tom spočívá cíl a smysl mého snažení. Jako kdysi Syn Boží se obracel se svým slovem na celé lidstvo, tak i já mířím svým úsilím nade všechna vyznání.

Chci přitom zaplnit všechny mezery, které až dosud zůstávaly v lidských duších jako nezodpovězené planoucí otázky a nedopřávaly klidu žádnému vážně přemýšlejícímu, jestliže poctivě hledal pravdu.

Z živoucích zákonů tohoto stvoření, nesoucích v sobě vůli Boha, ukazujíce Jeho velikost v nedotknutelnosti a nezměnitelnosti Božské Dokonalosti, přináším odpověď, která dovolí vzkřísit v lidských duších jasnost, klid a jistotu. S tím se probudí síla a také neotřesitelná odvaha budovat na troskách a ani v největší bídě nezklamat a zachovat si přitom to nejušlechtilejší smýšlení.
 
Každý člověk pak bude jako vědoucí působit v harmonii se zachvíváním sil celého vesmíru, což může přinést jen prospěch a rozkvět, pokud je lidští duchové nepokřiví a nepoužijí nesprávně.

Abdrushin

Kdo je to nebezpečný sektář?

Paradox dnešní doby je v tom, že skutečně nebezpeční sektáři a fanatici jsou ti, kdo svého Stvořitelé popírají: rozumáři a materialisté, tedy nemocní a ne zcela normální lidé a tím jsou vlastně i škůdci ve stvoření.

O tom není pochyb, neboť o tom svědčí dějiny a zřetelně o tom svědčí i přítomnost, kam tito fanatici, kteří paradoxně označují za fanatiky tu hrstku zbyvších normálních lidi, kam lidstvo skrz své choré mozky vedou.

Nebezpečný sektář je tedy ten, kdo jedná v rozporu se zákony stvoření a smyslem života. A to jsou dnes v první řadě rozumáři a materialisté.

Pavel Krajíček

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Informace

Pravé lidství tvoří křesťané, kteří svůj život usilují postavit na moudrosti

a hodnotách obsažených v knize Ve Světle Pravdy od Abdrushina.

Nové články

Datum 25/08/2016, 10:10 Pavel Krajíček
pravy-muz  Pravý muž     napsal: Pavel Krajíček    Občas shlédnu např. na Facebooku představy různých paninek o tzv....
1165
Datum 21/08/2016, 12:12 Pavel Krajíček
rozdil-mezi-duchem-a-dusiRozdíl mezi duchem a duší   napsal: Pavel Krajíček    Před nedávnem mě na Facebooku napadla jedna samolibá...
1125
Datum 27/07/2016, 21:14 Pavel Krajíček
vzrustajici-utrpeni-a-modlitby  Vzrůstající utrpení a modlitby   napsal: Pavel Krajíček    Vzrůstající utrpení, které se bude stále...
1695
Datum 08/07/2016, 18:05 Pavel Krajíček
usudek-versus-vedeni  Úsudek versus vědění     napsal: Pavel Krajíček       Ušlechtilí lidé nemohou popírat svého...
1660
Datum 08/07/2016, 18:00 Pavel Krajíček
rozdil-mezi-pocitem-a-citemRozdíl mezi pocitem a citem     napsal: Pavel Krajíček   Bylo by vhodné, aby alespoň ti, kteří se vydávají...
1140
Datum 28/06/2016, 20:59 Pavel Krajíček
zvitezi-pravdaZvítězí Pravda?       napsal: Pavel Krajíček      Po mém článku Petr Chobot a bludy nízkých jasnovidců...
2145
Datum 25/06/2016, 00:45 Pavel Krajíček
co-je-nenavistCo je nenávist?       napsal: Pavel Krajíček       Sluníčkáři, farizejové a jiní pokrytci dávají dnes s...
1880

Fórum nové příspěvky

Nová videa - posledních 50

 

Představte si místo, kde žijí pouze normální lidé

Osada míru na Moravě

 

Osadu míru na Moravě chci učinit „útočištěm míru a pokoje“ a

 „pramenem duchovní síly“ pro všechny, kteří o to vážně usilují. 

 

Podvolujíce se příkazu, který jsem dostal ze Světla: "buď štítem a záštitou usilujícího lidstva"  (celé znění), kladu základní kámen pro osadu vzhůru usilujících lidí s cílem být jim štítem před nebezpečnými rozumáři a materialisty, kteří zpustošili tento svět a vedou jej do záhuby. Blíží se doba, kdy se ti, kteří zůstanou zachování, trpkým prožitím probudí a poté už nikdy nebude moci nebezpečný rozumář a materialista se dostat k moci. Osada míru na Moravě bude základním kamenem k dění, které bylo již dříve předurčeno jako poslání Moravy:

V budoucnosti nastane toto: Tento lid přijme z východu i ze západu všechny, kteří zůstanou a vyvstane národ jako nový celek s těmi, kteří k němu přijdou a tak vznikne nové jméno a starého víc nebude. Tak ani „Morava“ nezůstane a přece bude existovat, protože bude působit mezi ostatními jako semeno, které ruka Věčného zasela do okrsku země, mezi lidi a vzejde a přinese desetinásobnou úrodu.

Z lidí, kteří obývají Moravu, zůstane víc duší zachovaných a také jich víc vejde do říše Světla, než jak tomu bude u jiných národů. Ale oni nezůstanou takoví, jací jsou, ale v boji budou vykovaní na ocel. A vzejdou s ostatními k Velkému, Novému, ale víc bude těch z jejich druhu než z jiných druhů, protože živí ve svém nitru pokoru srdce!

 (z článku Morava od H. Fr. Wenng)

-

čtěte také článek: Povolaný český národ

-- 

Osada míru na Moravě bude ústředním bodem v těžkých očistných časech Země. Bude poskytovat útočiště lidem dobré vůle a těm, kteří se v poznání obrátí v pokoře ke svému Pánu. Nebudeme tedy chodit za jinými a přemlouvat je, aby se stali lidmi. Budeme stát na svém místě, daleko všem viditelní a necháme pokorné lidi přijít k nám. 

S ohledem na to, že lidské domněnky ještě nikdy nebyly v souladu se skutečným děním ze Světla, což potvrdil i Abdrushin v Poselství, lze očekávat, že tomu bude podobně i nyní při Osadě míru na Moravě.
 
Tedy těm, kteří se snadno nechají oklamat farizeji anebo sami holdují takové domýšlivosti, platí tato informace: Temno samozřejmě bude nenávistně bojovat proti této Osadě všemi možnými prostředky. Nemyslete si, že Osada by měla vzniknout podle lidských přání a očekávání... že snad přiletí anděl a bude vám troubit přímo do ucha a zvěstovat, abyste jako vyvolené dítko Boží běželi do nové Osady. 
 
Bude to podobně jako namnoze u Poselství Grálu. Je-li v člověku touha po Pravdě, tak je duchovním vedením tak veden, že na toto Poselství narazí. Podobně s Osadou na Moravě, která byla už předpovězená v době Abdrushina jeho nejbližšími lidmi viz článek: Morava. Také to bude tak, že do Osady namnoze v tichosti budou svým vedením přivedení ti, kteří jsou toho hodní, zatímco se v okolním dění bude hroutit falešná rozumová stavba materialistů. Farizejové a temno až do poslední chvíle budou bojovat proti všemu co je ze Světla, proto také budou našeptávat, že Osada není dílem Světla, ale libovůli jednoho člověka a pod. Proto ani není škoda těch, kteří se těmito řečmi nechají zlákat. Ukázali tím, že jsou vnitřně prázdní, ne-li stejnorodí s farizeji, když namísto vlastní čilosti svého ducha popřávají sluchu trabantům z temnot.
 
Vůbec každý člověk je bezcenný, který se řídí tím co říkají druzí, aniž by s tím jeho nitro souhlasilo. To je základní podmínka pro vzestup, být sám schopen svým cítěním neovlivněně se rozhodovat. Takové líné tvory, bychom časem stejně my sami vyhostili z Osady, proto je i dobře, že je už předem roztřídí farizejové, čímž se naplní slova Abdrushina, že nakonec i temno bude sloužit Světlu.

--

 

Není nic velikého v celém světě, když to současně také nevede k Bohu a když to v díku nevzniklo k jeho cti. Jedině v tom je velikost a trvání! Všechno ostatní propadlo marné pomíjejícnosti již při svém vzniku. 

Abdrushin

 

Náhodné články

Kalendář události

Srpen 2016
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Novinky na e-mail

Odebírat

Vložte svůj e-mail

Povolaný český národ

 

Vy však, kdo pohodlně čekáte na splnění vznešených proroctví a počítáte s nimi, neklamte se! Kde se nejedná, tam se nemůže splniti ani nejlepší proroctví! „Čekání“ samo klade této možnosti kámen do cesty.

Abdrushin

Svatý Boží soud

 

Plni zoufalství chopí se lidé ještě jednou té či oné falešné naděje, která ale rychle pohasne a nechá je opět samotné bloudit dále s prázdnýma rukama a hořkostí v srdci, až jim nakonec zůstane jen Slovo Poselství, které se vznáší nad nimi v paprscích jako zářící ostrov.

celý článek zde

Nejčtenější články

napsal 28/06/2015, 22:16 Pavel Krajíček
  Reg...
34340
napsal 30/06/2015, 19:35 Pavel Krajíček
  Kdo...
32585
napsal 30/06/2015, 19:43 Pavel Krajíček
  Pro...
31555
napsal 27/06/2015, 22:29 Abdrushin
  Nez...
29110
napsal 23/07/2015, 12:48 Pavel Krajíček
  Jak...
28320
napsal 30/07/2015, 09:08 Pavel Krajíček
    ...
27605
napsal 27/06/2015, 22:23 Abdrushin
  Nep...
24600

TOP diskutéři

Top přispěvatelé Příspěvky
Pavel Krajíček 287
Pravé lidství 71
Radek Unger 36
Michal Macháč 15
Jaro 8
P.Z. 7
VladdyBoy 4
Marten264 4
Jana V. 4
PetrIK 3

Ktož jsú boží bojovníci

Ktož jsú boží bojovníci
a zákona jeho,
prostež od boha pomoci
a úfajtě v něho,
že konečně vždycky s ním zvítězíte.

Kristus vám za škody stojí,
stokráte viec slibuje,
pakli kdo proň život složí,
věčný život mieti bude,
blaze každému, kdož na pravdě sejde.

Tenť pán velíť se nebáti
záhubci tělesných,
velíť i život složiti
pro lásku svých bližních.

Protož střelci, kopinici
řádu rytieřského,
sudličníci a cepníci
lidu rozličného,
pomnětež všichni na Pána štědrého.

Nepřátel se nelekejte,
na množstvie nehleďte,
Pána svého v srdci mějte,
proň a sním bojujte
a před nepřáteli neutiekajte.

Dávno Čechové řiekali
a příslovie měli,
že podle dobrého pána
dobrá jiezda bývá.

Vy pakosti a drabanti
na duše pomněte,
pro lakomstvie a lúpeže
životóv netraťte
a na kořistech se nezastavujte.

Heslo všichni pamatujte,
kteréž vám vydáno,
svých hauptmanóv pozorujte,
retuj druh druhého,
hlediž a drž se každý šiku svého.

A s tiem vesele křikněte,
řkúc: Na ně, hr na ně !
Braň svú rukama chutnajte,
Bóh pán náš ! křikněte.