Právě přítomno

Přihlášení

65 registrovaných
47 Muž
17 Žena
0 dnes
0 včera
1 tento měsíc

Nový web MyČeši ♥

Protože Bůh tento národ miloval, Lva jako symbol Síly do znaku mu daroval

Twitter Pavel Krajíček

Facebook Pavel Krajíček

Pravé lidství

Můj cíl

Co já chci je čistá Bohoslužba a pravé lidství. Kde jedno z toho chybí, tam nemůže to druhé býti správné, neboť jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou. V tom spočívá cíl a smysl mého snažení. Jako kdysi Syn Boží se obracel se svým slovem na celé lidstvo, tak i já mířím svým úsilím nade všechna vyznání.

Chci přitom zaplnit všechny mezery, které až dosud zůstávaly v lidských duších jako nezodpovězené planoucí otázky a nedopřávaly klidu žádnému vážně přemýšlejícímu, jestliže poctivě hledal pravdu.

Z živoucích zákonů tohoto stvoření, nesoucích v sobě vůli Boha, ukazujíce Jeho velikost v nedotknutelnosti a nezměnitelnosti Božské Dokonalosti, přináším odpověď, která dovolí vzkřísit v lidských duších jasnost, klid a jistotu. S tím se probudí síla a také neotřesitelná odvaha budovat na troskách a ani v největší bídě nezklamat a zachovat si přitom to nejušlechtilejší smýšlení.
 
Každý člověk pak bude jako vědoucí působit v harmonii se zachvíváním sil celého vesmíru, což může přinést jen prospěch a rozkvět, pokud je lidští duchové nepokřiví a nepoužijí nesprávně.

Abdrushin

Kdo je to nebezpečný sektář?

Paradox dnešní doby je v tom, že skutečně nebezpeční sektáři a fanatici jsou ti, kdo svého Stvořitelé popírají: rozumáři a materialisté, tedy nemocní a ne zcela normální lidé a tím jsou vlastně i škůdci ve stvoření.

O tom není pochyb, neboť o tom svědčí dějiny a zřetelně o tom svědčí i přítomnost, kam tito fanatici skrz své choré mozky, kam lidstvo vedou.

Nebezpečný sektář je tedy ten, kdo jedná v rozporu se zákony stvoření a smyslem života. A to jsou v první řadě rozumáři a materialisté.

celý článek zde

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Informace

Pravé lidství tvoří křesťané, kteří svůj život usilují postavit na moudrosti

a hodnotách obsažených v knize Ve Světle Pravdy od Abdrushina.

Nové články

Datum 28/07/2017, 08:56 Daniel Swarovski
odkia-pochadza-zivotZa hranicami piatich zmyslov   Daniel Swarovski   Odkiaľ pochádza život?   Úvaha o vzniku a ďalšom vývoji...
590
Datum 27/07/2017, 08:49 Daniel Swarovski
existuje-v-bec-bohZa hranicami piatich zmyslov   Daniel Swarovski   Existuje vôbec Boh?   Existuje Boh? Odpoveď na túto otázku...
500
Datum 26/07/2017, 09:16 Daniel Swarovski
h-adanie-bohaZa hranicami piatich zmyslov   Daniel Swarovski   Hľadanie Boha   Následne chcem celkom vedome opísať svoje...
750
Datum 25/07/2017, 08:17 Daniel Swarovski
existuju-prirodne-bytostiZa hranicami piatich zmyslov   Daniel Swarovski   Existujú prírodné bytosti?      Existujú skutočne ?...
650
Datum 24/07/2017, 06:48 Daniel Swarovski
o-zvlastnej-chorobe-schizofreniiZa hranicami piatich zmyslov   Daniel Swarovski   O zvláštnej chorobe „schizofrénii“   Slovo schizofrénia...
750
Datum 21/07/2017, 08:39 Daniel Swarovski
o-vyzname-ozdobovania-saZa hranicami piatich zmyslov   Daniel Swarovski   O význame ozdobovania sa   Keď som mal asi 16 rokov,...
705
Datum 20/07/2017, 08:50 Daniel Swarovski
clovek-chybna-konstrukciaZa hranicami piatich zmyslov   Daniel Swarovski   Človek - chybná konštrukcia?   Mnoho vecí poukazuje na...
660
Datum 19/07/2017, 09:11 Daniel Swarovski
je-boj-v-prirode-bohom-chcenyZa hranicami piatich zmyslov   Daniel Swarovski   Je boj v prírode Bohom chcený?   Boj v prírode bude pred...
665
Datum 18/07/2017, 09:02 Daniel Swarovski
maju-zvierata-duseZa hranicami piatich zmyslov   Daniel Swarovski   Majú zvieratá duše?   Bolo to v prvých ročníkoch ľudovej...
805
Datum 17/07/2017, 09:58 Daniel Swarovski
z-vyvojoveho-pochodu-duseZa hranicami piatich zmyslov   Daniel Swarovski   Z vývojového pochodu duše   Pri tomto pojednávaní...
670
Datum 15/07/2017, 09:33 Daniel Swarovski
op-tovne-narodenie-nekrestanska-ideaZa hranicami piatich zmyslov   Daniel Swarovski   Opätovné narodenie – nekresťanská idea?   V tomto čase...
660
Datum 14/07/2017, 08:19 Daniel Swarovski
existuje-dalsi-zivot-po-smrtiZa hranicami piatich zmyslov   Daniel Swarovski   Existuje ďalší život po smrti?   Pred mnohými rokmi som...
720

Fórum nové příspěvky

Více Témat »

Co je společnost Pravé lidství?

  

  

 

Ústřední dílo společnosti Pravé lidství je kniha VE SVĚTLE PRAVDY - Poselství Grálu

  

 
Společnost Pravé lidství tvoří křesťané (mají přesvědčení o Ježíši Kristu jako Synu Božím), kteří v Abdrushinovi poznali Ježíšem zaslíbeného Ducha Pravdy. Viz slova Ježíše:
 
 
Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Jan 16, 13 - 14:
 
Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
 
Našim cílem je budovat lidskou společnost nově na základě poznání zákonů stvoření. Pouze vřazením se do těchto zákonů stvoření může nastat rozkvět a trvalý mír. 
 
Podporovat lidí, kteří poznali Slovo Pravdy, přinesené Duchem Pravdy Abdrushinem jako poslední pomoc pro lidstvo, které se odklonilo od Božích zákonů, být jim vzorem a oporou. Pomáhat těmto lidem, ale i hledajícím na cestě od víry k přesvědčení, což jediné vede k opravdové vnitřní přeměně a tím k pravému lidství a ke skutečné spáse. Z opravdového lidství může mít každý jen užitek, včetně státu.
 
V budoucnu v závislosti na okolnostech není vyloučeno založení politického hnutí či jiného registrovaného spolku a pod. Vše bude záležet na okolnostech, jak se poměry v zemi budou vyvíjet.

 

***

 

"Materialismus dospěl dnes již přes svůj vrchol. Selhává všude a musí se brzy v sobě zhroutit. Při tom však strhne mnohé dobré věci s sebou. Jeho stoupenci jsou již dnes se svým věděním u konce. Brzy budou zmateni nad svým dílem a pak i v sobě samých. Nepoznají však propast, která se před nimi rozevřela. Brzy budou jako stádo bez pastýře, nebudou si navzájem věřit, každý půjde svou cestou a při tom budou se ještě pyšně vyvyšovati nad druhé. Nepromyšleně, neboť půjdou pouze za dřívější zvyklostí.

Se všemi známkami vnějšího zdání své prázdnoty zřítí se na konec také slepě do propasti. Považují dosud za ducha to, co jsou jen výplody jejich vlastních mozků. Ale jak může mrtvá hmota zploditi živého ducha? V mnohých věcech jsou hrdi na své exaktní vědění a přece zanechávají v hlavních věcech bez výčitek svědomí nejnezodpovědnější mezery.

Každý jejich nový krok, každý pokus o nápravu ponese v sobě nutně vždy všechnu vyprahlost rozumového díla a tím i zárodek neodvratného úpadku."

 

Abdrushin       

 

Náhodné články

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Evangelium Grálu!

Avšak nyní je zde hodina, v níž se každý lidský duch musí sám rozhodnout, zda má pro něj být ano či ne, zda vzestup ke světlým výšinám nebo záhuba, konečná a neodvolatelná, bez pozdější možnosti k opětovné změně. Proto znovu přichází poselství ze světlého hradu. Poselství staví falešně umístěné ukazatele cesty opět správně, aby vážně hledajícím byla znatelná pravá cesta. Je to Poselství Grálu, Evangelium Grálu!

Abdrushin

Koupit knihu

Povolaný český národ

 

Všechna milost a ochrana, všechno požehnání a pomoc Božích pomocníků bude odejmuta velkému národu, který zradil své poslání a dána jinému, malému národu. Národu, který věren své tradici vždycky stát při pravdě Boží, pilně a věrně přijímá Slovo Pravdy, snaží se podle něho žít a tím se urychleně připravuje stát se vyvoleným národem služebníků Božích, kteří budou učiti všechny národy nové moudrosti ve Světle Pravdy.

Abdrushin

celý článek zde

Svatý Boží soud

 

Plni zoufalství chopí se lidé ještě jednou té či oné falešné naděje, která ale rychle pohasne a nechá je opět samotné bloudit dále s prázdnýma rukama a hořkostí v srdci, až jim nakonec zůstane jen Slovo Poselství, které se vznáší nad nimi v paprscích jako zářící ostrov.

celý článek zde

 
 
Jednou začne konečné dění, které bylo oznámeno proroky a v Bibli. Začne strašlivou nemocí, která se objeví zcela náhle a během tří týdnů odstraní 2/3 lidí. 

Teprve potom lidstvo pozná, že stojí v soudu, dříve to nevědělo.

Až ti vlažní budou vyvrženi jak říká Kristus - teprve pak začne konečný boj. Pak bude stát poprvé přímo proti sobě Světlo a temno. A tento konečný boj bude trvat jen několik měsíců

celý článek zde

Doporučené články

TOP diskutéři

Top přispěvatelé Příspěvky
Pavel Krajíček 326
Pravé lidství 120
Vladislava 30
Michal Macháč 15
P.Z. 11
Jaro 8
VladdyBoy 5
Martina P 5
Marten264 4
Jana V. 3

ČEKÁME...

Pane, jak dlouho ještě bude nás trápit po Tobě žízeň?
Pane, jak ještě dlouho potrvá bez Tebe naše trýzeň?
Tvé zářivé Světlo nezříme, ono se skrývá.
Temnota hustá nás halí a ze všech stran nám kývá!
Jak ještě asi dobu dlouhou,
budem po Tobě zmírat marnou touhou?
My víme teď, že jsme Tě nehodní byli;
a že jsme málo Slovo Tvoje ctili!
Avšak nyní je všemu zabráněno!
Tvá milost skrytá je a Světlo uvězněno!
Ve světovém soudu vesmíru, stojíme sami –
čekáme na Tě, Pane (až se smiluješ) ó, smiluj se nad námi!
Ty přijdeš dolů v paprscích blesku a v bouři!
Kdy mukou lítostí se lidstvo svíjí, v údolí temném kouři;
ve zlatém Světle vkročíš pak opět v lidský svět –
a planoucí Tvůj zrak – zas uzřít budem smět –
Slovo Tvé zaslechne potom všech lidí sluch,
Slovo, jež dávno tak postrádá lidský duch
a milosti Lásky Tvé je doprovodí,
v jejíž záři se všechno znovuzrodí!

           Hermann Wenng