Právě přítomno

Přihlášení

57 registrovaných
42 Muž
14 Žena
0 dnes
0 včera
2 tento měsíc

Facebook Pavel Krajíček

Pravé lidství

Můj cíl

Co já chci je čistá Bohoslužba a pravé lidství. Kde jedno z toho chybí, tam nemůže to druhé býti správné, neboť jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou. V tom spočívá cíl a smysl mého snažení. Jako kdysi Syn Boží se obracel se svým slovem na celé lidstvo, tak i já mířím svým úsilím nade všechna vyznání.

Chci přitom zaplnit všechny mezery, které až dosud zůstávaly v lidských duších jako nezodpovězené planoucí otázky a nedopřávaly klidu žádnému vážně přemýšlejícímu, jestliže poctivě hledal pravdu.

Z živoucích zákonů tohoto stvoření, nesoucích v sobě vůli Boha, ukazujíce Jeho velikost v nedotknutelnosti a nezměnitelnosti Božské Dokonalosti, přináším odpověď, která dovolí vzkřísit v lidských duších jasnost, klid a jistotu. S tím se probudí síla a také neotřesitelná odvaha budovat na troskách a ani v největší bídě nezklamat a zachovat si přitom to nejušlechtilejší smýšlení.
 
Každý člověk pak bude jako vědoucí působit v harmonii se zachvíváním sil celého vesmíru, což může přinést jen prospěch a rozkvět, pokud je lidští duchové nepokřiví a nepoužijí nesprávně.

Abdrushin

Kdo je to nebezpečný sektář?

Paradox dnešní doby je v tom, že skutečně nebezpeční sektáři a fanatici jsou ti, kdo svého Stvořitelé popírají: rozumáři a materialisté, tedy nemocní a ne zcela normální lidé a tím jsou vlastně i škůdci ve stvoření.

O tom není pochyb, neboť o tom svědčí dějiny a zřetelně o tom svědčí i přítomnost, kam tito fanatici, kteří paradoxně označují za fanatiky tu hrstku zbyvších normálních lidi, kam lidstvo skrz své choré mozky vedou.

Nebezpečný sektář je tedy ten, kdo jedná v rozporu se zákony stvoření a smyslem života. A to jsou dnes v první řadě rozumáři a materialisté.

Pavel Krajíček

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Informace

Pravé lidství tvoří křesťané, kteří svůj život usilují postavit na moudrosti

a hodnotách obsažených v knize Ve Světle Pravdy od Abdrushina.

Nové články

Datum 14/02/2017, 23:33 Pavel Krajíček
budete-vedet-a-chapat-vse  Budete vědět a chápat vše,   aniž byste museli přemýšlet       napsal: Pavel Krajíček       Už jsem...
475
Datum 11/01/2017, 16:32 Pavel Krajíček
proc-se-mnoho-lidi-po-pozemske-smrti-ocitne-po-kolena-v-bahne  Proč se mnoho lidí po pozemské smrti ocitne po kolena v bahně?       napsal: Pavel...
3043
Datum 09/01/2017, 15:28 ***
jan-krtitelJan Křtitel      Přijato lidmi, kteří Sloužíce Světlu byli k tomu omilostněni   Tíživé dusno parného...
1190
Datum 05/01/2017, 11:37 Pavel Krajíček
nesmi-se-vyvolavat-strach  Nesmí se vyvolávat strach!       napsal: Pavel Krajíček     Rozumáři a materialisté, tedy ti tvorové,...
2630
Datum 04/01/2017, 01:28 Pavel Krajíček
dnesni-radoby-duchovni-ucitele-a-mistriDnešní rádoby duchovní učitelé a mistři       napsal: Pavel Krajíček     Představte si člověka, který...
3015
Datum 26/12/2016, 20:05 Pavel Krajíček
nesudte-a-nebudete-souzeniNesuďte a nebudete souzení     napsal: Pavel Krajíček Je mnoho lidí, kteří tento výrok správně nepochopili a...
1835
Datum 24/12/2016, 20:15 Karl Linkelmann
emanuel-swedenborg-pripravuje-cestu-abd-ru-shinoviEmanuel Swedenborg připravuje cestu Abd-ru-shinovi     od Karla Linkelmanna   I.   První ministr Švédska...
1300
Datum 16/12/2016, 14:00 Jan, sluha Boží
zjeveni-janovoZJEVENÍ JANOVO   Volání z Prastvoření určené k záchraně těch, kdo se mu neuzavřou svojí svéhlavostí a...
5520

Fórum nové příspěvky

Co je společnost Pravé lidství?

  

  

 

Ústřední dílo společnosti Pravé lidství je kniha VE SVĚTLE PRAVDY - Poselství Grálu

  

 
Společnost Pravé lidství tvoří křesťané (mají přesvědčení o Ježíši Kristu jako Synu Božím), kteří v Abdrushinovi poznali Ježíšem zaslíbeného Ducha Pravdy. Viz slova Ježíše:
 
 
Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Jan 16, 13 - 14:
 
Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
 
 
Naším cílem je podporovat lidí, kteří poznali Slovo Pravdy, přinesené Duchem Pravdy Abdrushinem jako poslední pomoc pro lidstvo, které se odklonilo od Božích zákonů, být jim vzorem a oporou. Pomáhat těmto lidem, ale i hledajícím na cestě od víry k přesvědčení, což jediné vede k opravdové vnitřní přeměně a tím k pravému lidství a ke skutečné spáse. Z opravdového lidství může mít každý jen užitek, včetně státu.
 

 

***

 

"Materialismus dospěl dnes již přes svůj vrchol. Selhává všude a musí se brzy v sobě zhroutit. Při tom však strhne mnohé dobré věci s sebou. Jeho stoupenci jsou již dnes se svým věděním u konce. Brzy budou zmateni nad svým dílem a pak i v sobě samých. Nepoznají však propast, která se před nimi rozevřela. Brzy budou jako stádo bez pastýře, nebudou si navzájem věřit, každý půjde svou cestou a při tom budou se ještě pyšně vyvyšovati nad druhé. Nepromyšleně, neboť půjdou pouze za dřívější zvyklostí.

Se všemi známkami vnějšího zdání své prázdnoty zřítí se na konec také slepě do propasti. Považují dosud za ducha to, co jsou jen výplody jejich vlastních mozků. Ale jak může mrtvá hmota zploditi živého ducha? V mnohých věcech jsou hrdi na své exaktní vědění a přece zanechávají v hlavních věcech bez výčitek svědomí nejnezodpovědnější mezery.

Každý jejich nový krok, každý pokus o nápravu ponese v sobě nutně vždy všechnu vyprahlost rozumového díla a tím i zárodek neodvratného úpadku."

 

Abdrushin

Náhodné články

Novinky na e-mail

Odebírat

Vložte svůj e-mail

Doporučené články

Svatý Boží soud

 

Plni zoufalství chopí se lidé ještě jednou té či oné falešné naděje, která ale rychle pohasne a nechá je opět samotné bloudit dále s prázdnýma rukama a hořkostí v srdci, až jim nakonec zůstane jen Slovo Poselství, které se vznáší nad nimi v paprscích jako zářící ostrov.

celý článek zde

 
 
Jednou začne konečné dění, které bylo oznámeno proroky a v Bibli. Začne strašlivou nemocí, která se objeví zcela náhle a během tří týdnů odstraní 2/3 lidí. 

Teprve potom lidstvo pozná, že stojí v soudu, dříve to nevědělo.

Až ti vlažní budou vyvrženi jak říká Kristus - teprve pak začne konečný boj. Pak bude stát poprvé přímo proti sobě Světlo a temno. A tento konečný boj bude trvat jen několik měsíců

celý článek zde

Povolaný český národ

 

Vy však, kdo pohodlně čekáte na splnění vznešených proroctví a počítáte s nimi, neklamte se! Kde se nejedná, tam se nemůže splniti ani nejlepší proroctví! „Čekání“ samo klade této možnosti kámen do cesty.

Abdrushin

celý článek zde

TOP diskutéři

Top přispěvatelé Příspěvky
Pavel Krajíček 372
Pravé lidství 102
Radek Unger 42
Vladislava 29
Michal Macháč 15
P.Z. 11
Jaro 8
VladdyBoy 5
Martina P 5
Marten264 4

Ktož jsú boží bojovníci

Ktož jsú boží bojovníci
a zákona jeho,
prostež od boha pomoci
a úfajtě v něho,
že konečně vždycky s ním zvítězíte.

Kristus vám za škody stojí,
stokráte viec slibuje,
pakli kdo proň život složí,
věčný život mieti bude,
blaze každému, kdož na pravdě sejde.

Tenť pán velíť se nebáti
záhubci tělesných,
velíť i život složiti
pro lásku svých bližních.

Protož střelci, kopinici
řádu rytieřského,
sudličníci a cepníci
lidu rozličného,
pomnětež všichni na Pána štědrého.

Nepřátel se nelekejte,
na množstvie nehleďte,
Pána svého v srdci mějte,
proň a sním bojujte
a před nepřáteli neutiekajte.

Dávno Čechové řiekali
a příslovie měli,
že podle dobrého pána
dobrá jiezda bývá.

Vy pakosti a drabanti
na duše pomněte,
pro lakomstvie a lúpeže
životóv netraťte
a na kořistech se nezastavujte.

Heslo všichni pamatujte,
kteréž vám vydáno,
svých hauptmanóv pozorujte,
retuj druh druhého,
hlediž a drž se každý šiku svého.

A s tiem vesele křikněte,
řkúc: Na ně, hr na ně !
Braň svú rukama chutnajte,
Bóh pán náš ! křikněte.