Právě přítomno

Přihlášení

59 registrovaných
43 Muž
15 Žena
0 dnes
0 včera
2 tento měsíc

Facebook Pavel Krajíček

Kdo je to nebezpečný sektář?

Paradox dnešní doby je v tom, že skutečně nebezpeční sektáři a fanatici jsou ti, kdo svého Stvořitelé popírají: rozumáři a materialisté, tedy nemocní a ne zcela normální lidé a tím jsou vlastně i škůdci ve stvoření.

O tom není pochyb, neboť o tom svědčí dějiny a zřetelně o tom svědčí i přítomnost, kam tito fanatici skrz své choré mozky, kam lidstvo vedou.

Nebezpečný sektář je tedy ten, kdo jedná v rozporu se zákony stvoření a smyslem života. A to jsou v první řadě rozumáři a materialisté.

celý článek zde

Pravé lidství

Můj cíl

Co já chci je čistá Bohoslužba a pravé lidství. Kde jedno z toho chybí, tam nemůže to druhé býti správné, neboť jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou. V tom spočívá cíl a smysl mého snažení. Jako kdysi Syn Boží se obracel se svým slovem na celé lidstvo, tak i já mířím svým úsilím nade všechna vyznání.

Chci přitom zaplnit všechny mezery, které až dosud zůstávaly v lidských duších jako nezodpovězené planoucí otázky a nedopřávaly klidu žádnému vážně přemýšlejícímu, jestliže poctivě hledal pravdu.

Z živoucích zákonů tohoto stvoření, nesoucích v sobě vůli Boha, ukazujíce Jeho velikost v nedotknutelnosti a nezměnitelnosti Božské Dokonalosti, přináším odpověď, která dovolí vzkřísit v lidských duších jasnost, klid a jistotu. S tím se probudí síla a také neotřesitelná odvaha budovat na troskách a ani v největší bídě nezklamat a zachovat si přitom to nejušlechtilejší smýšlení.
 
Každý člověk pak bude jako vědoucí působit v harmonii se zachvíváním sil celého vesmíru, což může přinést jen prospěch a rozkvět, pokud je lidští duchové nepokřiví a nepoužijí nesprávně.

Abdrushin
Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Informace

Pravé lidství tvoří křesťané, kteří svůj život usilují postavit na moudrosti

a hodnotách obsažených v knize Ve Světle Pravdy od Abdrushina.

Nové články

Datum 26/05/2017, 07:23 Alfred Fischer
umeni-v-rytmu-svetoveho-raduUmění v rytmu světového řádu Od Dra Alfreda Fischera   I. Ztracená cesta. Umění je výrazem života. Pud...
100
Datum 26/05/2017, 07:22 Hermann Wenng
hodiny-lidskeho-zivotaHodiny lidského života Od Hermanna Wennga   Od té doby, kdy ztratil člověk pravou cestu, spojení s vedením ze...
80
Datum 25/05/2017, 17:28 E. Laute
silaSíla E. Laute   Žijeme! Možnost mysliti umožňuje nám věděti, že žijeme.Umíráme. Víme, že zemřeme. Jestliže...
260
Datum 25/05/2017, 17:26 August Manz
budiz-svetlo-na-teto-zemiBudiž světlo na této zemi! August Manz   Žijeme v době nejprudších bojů všech mínění a názorů ve všech oborech...
200
Datum 25/05/2017, 17:21 HLAS
uvodBUDIŽ SVĚTLO NA ZEMI!         HLASČasopisPro posílení vědění a schopností.   Hlas letí celým...
160
Datum 03/04/2017, 00:40 Pavel Krajíček
jsi-dobry  Jsi dobrý!       napsal: Pavel Krajíček      Jsi dobrý, jsi dobrá, je dobrý... slýcháme často takto...
1555
Datum 21/03/2017, 19:28 Pavel Krajíček
krestanstvi-cirkev-islam  Křesťanství, církev, islám         napsal: Pavel Krajíček      Nejvyšší učení, které kdy bylo na...
2434
Datum 14/02/2017, 23:33 Pavel Krajíček
budete-vedet-a-chapat-vse  Budete vědět a chápat vše,   aniž byste museli přemýšlet       napsal: Pavel Krajíček       Už jsem...
1645

Fórum nové příspěvky

Co je společnost Pravé lidství?

  

  

 

Ústřední dílo společnosti Pravé lidství je kniha VE SVĚTLE PRAVDY - Poselství Grálu

  

 
Společnost Pravé lidství tvoří křesťané (mají přesvědčení o Ježíši Kristu jako Synu Božím), kteří v Abdrushinovi poznali Ježíšem zaslíbeného Ducha Pravdy. Viz slova Ježíše:
 
 
Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Jan 16, 13 - 14:
 
Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
 
Našim cílem je budovat lidskou společnost nově na základě poznání zákonů stvoření. Pouze vřazením se do těchto zákonů stvoření může nastat rozkvět a trvalý mír. 
 
Podporovat lidí, kteří poznali Slovo Pravdy, přinesené Duchem Pravdy Abdrushinem jako poslední pomoc pro lidstvo, které se odklonilo od Božích zákonů, být jim vzorem a oporou. Pomáhat těmto lidem, ale i hledajícím na cestě od víry k přesvědčení, což jediné vede k opravdové vnitřní přeměně a tím k pravému lidství a ke skutečné spáse. Z opravdového lidství může mít každý jen užitek, včetně státu.
 
V budoucnu v závislosti na okolnostech není vyloučeno založení politického hnutí či jiného registrovaného spolku a pod. Vše bude záležet na okolnostech, jak se poměry v zemi budou vyvíjet.

 

***

 

"Materialismus dospěl dnes již přes svůj vrchol. Selhává všude a musí se brzy v sobě zhroutit. Při tom však strhne mnohé dobré věci s sebou. Jeho stoupenci jsou již dnes se svým věděním u konce. Brzy budou zmateni nad svým dílem a pak i v sobě samých. Nepoznají však propast, která se před nimi rozevřela. Brzy budou jako stádo bez pastýře, nebudou si navzájem věřit, každý půjde svou cestou a při tom budou se ještě pyšně vyvyšovati nad druhé. Nepromyšleně, neboť půjdou pouze za dřívější zvyklostí.

Se všemi známkami vnějšího zdání své prázdnoty zřítí se na konec také slepě do propasti. Považují dosud za ducha to, co jsou jen výplody jejich vlastních mozků. Ale jak může mrtvá hmota zploditi živého ducha? V mnohých věcech jsou hrdi na své exaktní vědění a přece zanechávají v hlavních věcech bez výčitek svědomí nejnezodpovědnější mezery.

Každý jejich nový krok, každý pokus o nápravu ponese v sobě nutně vždy všechnu vyprahlost rozumového díla a tím i zárodek neodvratného úpadku."

 

Abdrushin       

 

Náhodné články

Evangelium Grálu!

Avšak nyní je zde hodina, v níž se každý lidský duch musí sám rozhodnout, zda má pro něj být ano či ne, zda vzestup ke světlým výšinám nebo záhuba, konečná a neodvolatelná, bez pozdější možnosti k opětovné změně. Proto znovu přichází poselství ze světlého hradu. Poselství staví falešně umístěné ukazatele cesty opět správně, aby vážně hledajícím byla znatelná pravá cesta. Je to Poselství Grálu, Evangelium Grálu!

Abdrushin

Povolaný český národ

 

Všechna milost a ochrana, všechno požehnání a pomoc Božích pomocníků bude odejmuta velkému národu, který zradil své poslání a dána jinému, malému národu. Národu, který věren své tradici vždycky stát při pravdě Boží, pilně a věrně přijímá Slovo Pravdy, snaží se podle něho žít a tím se urychleně připravuje stát se vyvoleným národem služebníků Božích, kteří budou učiti všechny národy nové moudrosti ve Světle Pravdy.

Abdrushin

celý článek zde

Svatý Boží soud

 

Plni zoufalství chopí se lidé ještě jednou té či oné falešné naděje, která ale rychle pohasne a nechá je opět samotné bloudit dále s prázdnýma rukama a hořkostí v srdci, až jim nakonec zůstane jen Slovo Poselství, které se vznáší nad nimi v paprscích jako zářící ostrov.

celý článek zde

 
 
Jednou začne konečné dění, které bylo oznámeno proroky a v Bibli. Začne strašlivou nemocí, která se objeví zcela náhle a během tří týdnů odstraní 2/3 lidí. 

Teprve potom lidstvo pozná, že stojí v soudu, dříve to nevědělo.

Až ti vlažní budou vyvrženi jak říká Kristus - teprve pak začne konečný boj. Pak bude stát poprvé přímo proti sobě Světlo a temno. A tento konečný boj bude trvat jen několik měsíců

celý článek zde

Doporučené články

TOP diskutéři

Top přispěvatelé Příspěvky
Pavel Krajíček 374
Pravé lidství 102
Radek Unger 42
Vladislava 30
Michal Macháč 15
P.Z. 11
Jaro 8
VladdyBoy 5
Martina P 5
Marten264 4

ČEKÁME...

Pane, jak dlouho ještě bude nás trápit po Tobě žízeň?
Pane, jak ještě dlouho potrvá bez Tebe naše trýzeň?
Tvé zářivé Světlo nezříme, ono se skrývá.
Temnota hustá nás halí a ze všech stran nám kývá!
Jak ještě asi dobu dlouhou,
budem po Tobě zmírat marnou touhou?
My víme teď, že jsme Tě nehodní byli;
a že jsme málo Slovo Tvoje ctili!
Avšak nyní je všemu zabráněno!
Tvá milost skrytá je a Světlo uvězněno!
Ve světovém soudu vesmíru, stojíme sami –
čekáme na Tě, Pane (až se smiluješ) ó, smiluj se nad námi!
Ty přijdeš dolů v paprscích blesku a v bouři!
Kdy mukou lítostí se lidstvo svíjí, v údolí temném kouři;
ve zlatém Světle vkročíš pak opět v lidský svět –
a planoucí Tvůj zrak – zas uzřít budem smět –
Slovo Tvé zaslechne potom všech lidí sluch,
Slovo, jež dávno tak postrádá lidský duch
a milosti Lásky Tvé je doprovodí,
v jejíž záři se všechno znovuzrodí!

           Hermann Wenng